אירועים קרובים

events

 

שמחות

אירוע-שם משפחהשם פרטיפרשת שבועתאריך
בר מצוווה עידןיקירויקהל02.03.2019
בר מצווה הורוביץיונתןתזריע06.04.2019
בר מצווה לויאליפסח20.04.2019
בר מצווה בראףדניאלאמור11.05.2019
בר מצווה פרנקלעומרבהר18.05.2019
בר מצוה מדררןבחוקותי25.05.2019
חתן כלה מתתיהו בן דרוראור ואורבחוקותי25.05.2019
בר מצווה מילרגבריאלבחוקותי25.05.2019
בר מצווה פרידמןהראליום שני17.06.2019
בר מצווה קפלינסקיגורשלח לך22.06.2019
בר מצווה דיאמנטעומרקרח29.06.2019
בר מצווה יצחקאורויצא07.12.2019