אירועים קרובים

events

 

שמחות

אירוע-שם משפחהשם פרטיפרשת שבועתאריך
קבלת ספר תורה כיתות ביס יחדיו26/10/2018
בר מצווה אטלדודיום חמישי01/11/2018
בר מצווה לבנטלמירןחיי שרה03/11/2018
בר מצוה פדלסקייונתןוישלח24/11/2018
בר מצווה כהןנבותמקץ08/12/2018
בר מצוווה עידןיקירויקהל02/03/2019
בר מצווה בראףדניאלאמור11/05/2019
בר מצוה מדררןבחןקותי25/05/2019
בר מצווה סרפתישיבחוקותי25/05/2019
בר מצווה מילרגבריאלבחוקותי02/05/2019
בר מצווה דיאמנטעומרקרח20/06/2019