אירועים קרובים

events

 

שמחות

אירוע-שם משפחה
שם פרטי
פרשת שבוע
תאריך
בר מצווה - בן מנחםנועםכי תצא02/09/2017
בר מצווה - תירושירדןכי תצא02/09/2017
בר מצווה חייםאיתיכי תבוא09/09/2017
בר מצווה - דורוןיובלכי תבוא09/09/2017
בר מצווה - חטינהגיאנצבים וילך16/09/2017
בר מצווה - קאפמןבןנצבים וילך16/09/2017
סליחותהפייטן משה לוקעיריית רעננה 16/09/2017
בר מצווה - כהנא (כהנים)אופיר ישראלשבת חול המועד סוכות07/10/2017
בר מצווה - חפץבןבראשית14/10/2017
בר מצווה - בן שמעוןיום חמישי19/10/2017
קבלת ספר תורה כתות ב'בית ספר שקדיום ששי20/10/2017
הכנסת ספר תורההנצחת כיכר ספראבשיתוף עיריית רעננה24/10/2017
בר מצווה - דוד-חיליאורלך לך28/10/2017
חתן כלה - קרליקגבריאל ושניתולדות18/11/2017
בר מצווה - דוררועיויצא25/11/2017
בר מצווה-מאוטנראיתמרויצא25/11/2017
בר מצווה-פולנסקיתומרמקץ16/12/2017
בר מצווה - בן מאיריהליויגש23/12/2017
בר מצווה - ארביבעמיתיום חמישי04/01/2018
בר מצווה-כהןיואבויקרא17/03/2018
בר מצווה טליסהראלאחרי מות קדושים21/04/2018
בר מצווה-הוךוישב01/12/2018