אירועים קרובים

events

 

שמחות

אירוע-שם משפחה
שם פרטי
פרשת שבוע
תאריך
הכנסת ספר תורההנצחת כיכר ספראבשיתוף עיריית רעננה24/10/2017
בר מצווה - דוד-חיליאורלך לך28/10/2017
חתן כלה - קרליקגבריאל ושניתולדות18/11/2017
בר מצווה - דוררועיויצא25/11/2017
בר מצווה-מאוטנראיתמרויצא25/11/2017
בר מצווה-פולנסקיתומרמקץ16/12/2017
בר מצווה - בן מאיריהליויגש23/12/2017
בר מצווה פנחסובאורי ויחי30/12/17
בר מצווה - ארביבעמיתיום חמישי04/01/2018
בר מצווה גלבועתמירוארא13/1/2018
בר מצווה יביןעידויתרו3/2/2018
בר מצווה-כהןיואבויקרא17/03/2018
בר מצווה טליסהראלאחרי מות קדושים21/04/2018
בר מצווה-הוךוישב01/12/2018