אירועים קרובים

events

 

שמחות

אירוע-שם משפחה
שם פרטי
פרשת שבוע
תאריך
בר מצווהדבי19/3/18 (יום שני)
בר מצווה יגלינירצו24/03/2018
חתן כלה עשהאל ודיקלהפסח31/03/2018
בר מצווה טליסהראלאחרי מות קדושים21/04/2018
בר מצווה פרנסיסאבוב מרדכיאחרי מות קדושים21/04/2018
בר מצווה דותןאופקאמור28/04/2018
בר מצווה אהרון יואבאמור28/04/2018
בר מצווה דדושגל ועומרבהר05/05/2018
חתן כלה ניב וליאלבהר5/5/2018
בר מצווה עופראסףבחקתי12/05/2018
בר מצווה מערבי/ברנריהליבחקותי12/5/20118
בר מצווה דובמןרוןנשא26/05/2018
בר מצווה פורמןרוםבהעלותך02/06/2018
בר מצווה עובדאלוןבהעלותך2/06/2018
בר מצווה קרתיהלישלח לך09/06/2018
בר מצווה מזרחיאור ונועםקרח16/6/2018
בר מצווה ברקןאיתמרבלק30/6/2018
בר מצווה חגבי/עזראאורמטות מסעי14/07/2018
בר מצווה פיקעידומטות מסעי14/07/2018
בר מצווה חלפוןאוהדואתחנן 28/07/2018
בר מצווה ואוראהרוןראה 11/08/2018
בר מצווה הכטעידוכי תבוא01/09/2018
בר מצווה קורקוסמתןכי תבוא 01/09/2018
בר מצווה עלמנירועיוילך15/09/2018
בר מצווה הרשקואיתיהאזינו22/09/2018
בר מצווה ליגיאבראשית06/10/2018
בר מצוה פדלסקייונתןוישלח24/11/18
בר מצווה הוךוישב01/12/2018