אירועים קרובים

events

 

שמחות

 

אירוע-שם משפחהשם פרטיפרשת שבועתאריך
בר מצווה שביטמרוםאחרי מות קדושים24/04/2021
בר מצווה פינטועומריום חמישי03/05/2021
בר מצווה רונןיואב יעקביום חמישי06/05/2021
בר מצווה משהירדןיום חמישי06/05/2021
בר מצווה יביןאריאלבהר בחוקותי08/05/2021
בר מצווה כהןיאירבהר בחוקותי08/05/2021
בר מצווה בירוןדןבמדבר15/05/2021
בר מצווה חדדיהונתןיום חמישי20/05/2021
בר מצווה סבריהלינשא22/05/2021
בר מצווה שרוןרועייום חמישי27/05/2021
בר מצווה זיואילןבהעלותך29/05/2021
בר מצווה זלצמןאריאליום שני31/05/2021
בר מצווה אפיקעידןשלח לך05/06/2021
בר מצווה טלעמריקרח12/06/2021
בר מצווה נוחיהועםיום חמישי17/06/2021
חתן וכלה בנבנישתיאלעד וירדןחקת19/06/2021
בר מצווה דן-ויסשחריום חמישי08/07/2021
בר מצווה סטולריהונתןיום חמישי30/07/2021