אירועים קרובים

events

 

שמחות

אירוע-שם משפחהשם פרטיפרשת שבועתאריך
בר מצווה גורןיהליכי תצא25/08/2018
בר מצווה הכטעידוכי תבוא01/09/2018
בר מצווה קורקוסמתןכי תבוא 01/09/2018
בר מצווה קרט צרפתינמרודניצבים08/09/2018
בר מצווה חריזיניתאיניצבים08/09/2018
בר מצווה עלמנירועיוילך15/09/2018
בר מצווה בקרדיןוילך15/09/2018
בר מצווה הרשקואיתיהאזינו22/09/2018
בר מצווה ליגיאבראשית06/10/2018
בר מצווה אזרואליובלנח13/10/2018
בר מצווה לבנטלחיי שרה03/11/2018
בר מצוה פדלסקייונתןוישלח24/11/2018
בר מצווה הוךאוריוישב01/12/2018
בר מצווה שטגמןשגיביתרו26/01/2019
בר מצווה מילרגבריאלבחוקותי02/05/2019