הסדרים לשמחות

מכובדנו בעלי השמחה.

דף זה בא להורות על נוהלים והסדרים לקיום שמחות בבית הכנסת.

1.  רוב המצוות יחולקו למשפחת בעלי השמחה (רצוי בתאום מראש)
פתיחת ההיכל, הוצאת ספר תורה, הוצאת ספר הפטרות, רימונים,
הגבהת ספר תורה. עליה לחתן, עליה לאבי החתן וארבעה עליות לאורחים.

2 . עריכת האירוע בבית הכנסת הינה בעלות של 800,1 ₪ שהינה תרומה לבניית      בית הכנסת ואחזקתו, יצוין כי הקהילה מנוהלת ללא הוצאות ניהול.
לעמותה המנהלת את בית הכנסת קיים סעיף  46 א' לפקודת מס הכנסה
להחזרי מס לתרומות. יש להסדיר את התשלום עד תאריך האירוע אחרת לא
יתקיים האירוע.

3. נהוג לערוך קידוש בתום התפילה בעלות נפרדת ובתאום מראש עם אמיר סיני .

4. ידוע כי יש לשמור על קדושת השבת על כל מה שמשתמע מכך.

5 .זמן פינוי האולם בתום הקידוש גמיש , לפי בקשת המשפחה ובתאום מראש עם      אמיר סיני.

6 .סידור האולם ועריכת הקידוש יתבצע ע"י צוות בית הכנסת ובעלות ניקיון של       300 שח

7. בכדי לשמור על רמת הכשרות ובכדי להקל על המשפחות ,
רכישת המוצרים לקידוש וסידור האולם תעשה על ידי צוות בית הכנסת.
יש לפנות לאמיר סיני כ מה שיותר מוקדם לפני האירוע בטל' 6763118-054.

8. תעריפון לגבי שמחות מעבר לסטנדרטי נמצא אצל אמיר או מזכיר בית הכנסת.
יש להסדיר את התשלום עד תאריך האירוע אחרת לא יתקיים האירוע.

9. לעריכת קייטרינג בימי החול יש לפנות לאמיר סיני ולתאם מראש .

10. כדי לשריין את התאריך יש להעביר תרומה על סך של ₪ 500 אשר יהוו חלק       מכלל התרומה. במידה ויבוטל האירוע בבית הכנסת, לא תוחזר התרומה.

בברכת מזל טוב
ועד בית הכנסת

גרסה להדפסה