זמני תפילות ושיעורים

שחרית יום חול(קורבנות)                                                 05:45            שחרית יום חול (הודו)                                                     06:00
מנחה-דברי תורה                                             20 דקות  לפני השקיעה
ערבית                                                           20 דקות אחרי השקיעה

יום ראשון שעור אורחות חיים (שמואל שריקי)                        לאחר ערבית
יום שני מתיקות התורה הרב יעקב נדב                                לאחר ערבית 
יום שלישי שעור חברותא                                                  לאחר ערבית 
יום רביעי שעור שמירת הלשון הרב נדב                               לאחר מנחה
יום רביעי שעור גמרא ר יעקב תורגמן                                  לאחר ערבית
יום רביעי שיעור לנערות הגב' בודוק                                    20:30
יום רביעי חידושים מפרשת השבוע הרב יהודה דיין                  20:30
יום חמישי אקטואליה בפרשת השבוע הרב עמית אלוני             לאחר ערבית
יום שישי הלכות שבת הרב יעקב נדב                                    08:30 
יום שבת השבת שבלב  הרב יעקב נדב                            50 ד' לפני מנחה
שיעור תורה לילדים                                                    50 ד' לפני מנחה   
יום שבת אבות ובנים(הרב יעקב נדב)                           לאחר ערבית מוצ"ש        
                

קישור לאתר חזקים ביחד

     

זמנים שבת פרשת תזריע 

כניסת שבת: 18:48    יציאת שבת : 19:46

מנחה-שיר השירים-קבלת שבת                                                  18:33      שחרית קורבנות                                                                  07:30
שחרית הודו                                                                        07:45
השבת שבלב(הרב יעקב נדב)                                                   17:20
שיעור תורה  לילדים                                                              17:20
מנחה סעודה שלישית                                                             18:10
מזמורים – ערבית מוצאי שבת                                                  19:41