זמני תפילה בימות החול

שחרית: 05:45
מנחה-שיעור-ערבית :17:35


זמני תפילה חג סוכות

כניסת החג 17:45 יציאת החג 18:43

מנחה ערב חג סוכות (יום א' בלילה) 17:45
תפילת שחרית חג סוכות (יום ב' בבוקר) 0800
תפילת מנחה חג סוכות 17:45
ערבית מוצאי חג סוכות 18:40

תפילות חול המועד


שחרית חול המועד: 07:15
מנחה חול המועד: 17:45

שבת חול המועד סוכות

 (כניסת שבת: 17:39 יציאת שבת: 18:38)

מנחה ערב שבת 17:40 
תפילת שחרית 08:00
שיעור תורה ושיעור לילדים 16:00
מנחה שבת וסעודה שלישית בסוכה 17:00
ערבית מוצאי שבת חול המועד 18:40

תיקון ליל הושענה רבה


לימוד הושענה רבה ודברי תורה 23:55
שחרית: 5:55

חג שמיני עצרת


מנחה ערב שמיני עצרת: 17:30
הקפות (זמן משוער): 19:00
שחרית שמיני עצרת: 0700
הקפות (זמן משוער): 11:00
מנחה שמחת תורה:17:30
ערבית מוצאי שמחת תורה: 18:37

דף זמנים להדפסת : זמנים 

שיעורי תורה

דף יומי במשנה ברורה: בכל יום  רבע שעה לפני תפילת ערבית.

אורחות חיים: שיעור בהלכה: מר ש. שריקי : יום א':לאחר תפילת ערבית.

פרשת השבוע: הרב יעקב נדב: יום ב' : לאחר תפילת ערבית.

לימוד בחברותא (ישיבה קטנה למתחילים) : יום ג' לאחר תפילת ערבית

מסילת ישרים: אופיר לנגר: יום ד' לאחר ערבית

שעור בזוהר הקדוש: הרב יגאל : יום ה' לאחר ערבית


לבירורים נוספים צרו קשר